NHÀ MÁY NESTLE BIÊN HÒA, NESTLE AMATA

MÔ TẢ DỰ ÁN

Tên dự án: Nhà máy Nestle Biên Hòa, Nestle Amata
Hạng mục cung cấp: Vách, trần, mái cách nhiệt chống cháy tiêu chuẩn FM (USA)
Thương hiệu: Kingspan izopoli- Made in Turkey