KHO LANH SWIRE VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC NINH

MÔ TẢ DỰ ÁN

Tên dự án: KHO LANH SWIRE VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC NINH

Địa chỉ: 30-32, đường số 5, VSIP Bắc Ninh, Từ Sơn, Phù Chẩn, Tx. Từ Sơn, Bắc Ninh.

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt toàn bộ Panel Kingspan Izopoli – Turkey, kho lạnh 21,000 Pallets