Sứ mệnh

Sứ mệnh: Không ngừng phát triển các cụm máy theo tiêu chuẩn quốc tế để đưa ra các thị trường kém phát triển và các nước khu vực: Lao, Cambodia, Myanma, Philipine