CÔNG TY CHẾ BIẾN THỦY SẢN NHA TRANG

MÔ TẢ DỰ ÁN

Tên dự án: CÔNG TY CHẾ BIẾN THỦY SẢN NHA TRANG.
Công việc: Cung cấp và lắp đặt kho lạnh 4000m2 panel Kingspan, cung cấp và lắp đặt hệ thống lạnh.